Công ty TNHH Cooking Studio

Ưu đãi tuần

Chương trình sẽ kết thúc sau
BẾP ĐIỆN TỪ VKIW 3800.0 BẾP ĐIỆN TỪ VKIW 3800.0
BẾP TEPPAN YAKI DOMINO VKET 3800.0 BẾP TEPPAN YAKI DOMINO VKET 3800.0
BẾP ĐIỆN TỪ KI 8800.0GR BẾP ĐIỆN TỪ KI 8800.0GR
BẾP CHIÊN DOMINO VKEF 3500.0 BẾP CHIÊN DOMINO VKEF 3500.0
MÁY HÚT MÙI IKD 9950.1GE MÁY HÚT MÙI IKD 9950.1GE
MÁY HÚT MÙI KD 8950.0J MÁY HÚT MÙI KD 8950.0J
MÁY HÚT MÙI KD 9570.2J MÁY HÚT MÙI KD 9570.2J
MÁY HÚT MÙI DI 3800.0G MÁY HÚT MÙI DI 3800.0G
MÁY HÚT MÙI DI 3800.0S MÁY HÚT MÙI DI 3800.0S
LÒ VI SÓNG ML 6330.0S LÒ VI SÓNG ML 6330.0S
35.299.000₫
CHẢO CHIÊN TEKA ø24CM CHẢO CHIÊN TEKA ø24CM
NỒI ÁP SUẤT TEKA 4,5L ø24 CM NỒI ÁP SUẤT TEKA 4,5L ø24 CM
CHẢO CHIÊN TEKA ø28CM CHẢO CHIÊN TEKA ø28CM
BỘ NỒI 5 MÓN ( KHÔNG CHẢO ) BỘ NỒI 5 MÓN ( KHÔNG CHẢO )
BỘ NỒI 5 MÓN ( CÓ CHẢO ) BỘ NỒI 5 MÓN ( CÓ CHẢO )
NỒI ÁP SUẤT TEKA 8 L ø24 CM NỒI ÁP SUẤT TEKA 8 L ø24 CM
MÁY RỬA CHÉN LP8 820 MÁY RỬA CHÉN LP8 820
17.589.000₫
BẾP ĐIỆN TỪ TỔ ONG EKWI 3740.0S BẾP ĐIỆN TỪ TỔ ONG EKWI 3740.0S
BẾP ĐIỆN TỪ VKIW 3800.0 BẾP ĐIỆN TỪ VKIW 3800.0
BẾP TEPPAN YAKI DOMINO VKET 3800.0 BẾP TEPPAN YAKI DOMINO VKET 3800.0
BẾP ĐIỆN TỪ KI 8800.0GR BẾP ĐIỆN TỪ KI 8800.0GR
BẾP NƯỚNG VKEL 3800.0 BẾP NƯỚNG VKEL 3800.0
BẾP CHIÊN DOMINO VKEF 3500.0 BẾP CHIÊN DOMINO VKEF 3500.0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: